تز دانشگاهی چیست؟

تز دانشگاهی چیست؟

تز یا همان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و یا رساله در مقطع دکتری است. در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دلیل ورود به مرزها و لبه های دانش در هر موضوع تحقیق، گاهاً به دنبال گسترش علم در جاهایی هستیم که قبلاً کسی در مورد آنها کار نکرده و نظری هم نداده است. بنابراین کار ما نظریه پردازی و یا تز دادن در آن مورد خاص خواهد بود.

مطالب جدید در موضوعات علمی معمولاً به عنوان تز یا نظریه مطرح می شوند زیرا هر آن ممکن است اشتباه از آب در بیایند و محقق در برداشت از آزمایشات و داده ها اشتباه کرده باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

  1. TokoPress گفت:

    Do you have a favorite movie star or television star? If you do, have you ever wondered what their personal life was like? If you have, you are definitely not alone. In today’s society, it seems as if many individuals are interested in knowing the latest news or gossip surrounding today’s most popular stars.

  2. TokoPress گفت:

    In addition to who is dating who, a focus is also placed on celebrity fashions. In fact, where are many out there who wish that they could dress and look like one of their favorite celebrities. While this feeling is quite common, it often leaves many others wondering why.

دیدگاهتان را بنویسید