حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی P030

 

عنوان:

بررسی يک سيکل هيبريدي توربين گاز و پيل سوختي دما بالا از ديدگاه قوانين اول و دوم ترموديناميک

تعداد صفحات: 122- تعدادکلمات: 22152

کلمات کلیدی:

پيل سوختي اکسيد جامد، توربين گاز، واحد توان کمکي، هيدروژن

توضیحات:

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژي در دنيا، محدوديت منابع سوخت هاي فسيلي و افزايش آلايندگي هاي زيست محيطي، نياز به جايگزيني روش هاي نو در توليد انرژي از منابع موجود امري ضروري و حياتي به نظر ميرسد. توربين گاز يکي از منابع تامين توان الکتريکي در بخش هاي مختلف هوافضا، واحدهاي توليد توان کمکي در هواپيماها،   پروژه هاي صنعتي، صنعت حمل و نقل، سيستم هاي توليد همزمان و … مي باشند. استفاده از پيل هاي سوختي دما بالاي هيدروژني در ساختار اين سيستم ها سبب افزايش راندمان سيکل به طرز چشمگيري مي شود. در اين پژوهش عملکرد يک سيکل توربين گاز مجهز به پيل سوختي دما بالاي هيدروژني از ديدگاه ترموديناميکي مورد بررسي قرار گرفته و توسط نرم افزار EES تحليل شده است. پارامترهاي طراحي و متغيرهاي تصميم گيري در تحليل اين سيستم، نسبت فشار کمپرسور، دبي هواي ورودي به سيستم، دماي گازهاي ورودي به توربين، چگالي جريان و تعداد سلولهاي به کار رفته در سيستم انتخاب شده اند. نتايج نشان  مي دهد که افزايش فشار کاري سيستم سبب کاهش دماي کاري پيل شده و اين مساله به شدت بر روي توان توليدي و راندمان الکتريکي سيستم اثر مي گذارد. با افزايش فشار کاري سيستم راندمان الکتريکي سيستم تا يک حد معين افزايش پيدا کرده و با افزايش بيشتر نسبت فشار سير نزولي به خود خواهد گرفت. از سوي ديگر افزايش دماي گازهاي ورودي به توربين سبب بالا رفتن دماي کاري پيل و راندمان الکتريکي سيستم خواهد شد. در ادامه اثرات نسبت فشار کمپرسور و تعداد سلول هاي پيل سوختي برروي عملکرد سيستم هيبريدي بررسي شده است. نتايج بيانگر اين مساله است که در يک چگالي جريان ثابت افزايش تعداد سلول ها باعث افزايش راندمان الکتريکي سيستم خواهد شد. نتايج نشان مي دهد که در محدوده 800 تا 1000 درجه سلسيوس براي دماي گازهاي ورودي به توربين، راندمان الکتريکي سيستم در محدوده 45 تا 50 درصد مي باشد. در صورت استفاده از انرژي گازهاي خروجي راندمان کلي سيستم قابل افزايش  مي باشد. در نهايت راندمان کلي سيستم ترکيبي توربين گاز و پيل سوختي تا حدود 84 در صد مي باشد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.