حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی P033

 

عنوان:

بررسی تحلیل شکست لوله­ های در سیستم توزیع آب شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 

تعداد صفحات: 108- تعدادکلمات: 13287

 

کلمات کلیدی:

شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون، نرخ شکست لوله ­ها ، سیستم توزیع آب شهری

 

توضیحات:

باتوجه به اهمیت و حساسیت انتقال آب در سیستم توزیع آب شهری و همچنین در مطالعات تامین آب شرب، پرت شدن آب ناشی از شکست لوله­ها وهزینه­های هنگفت نگهداری،ترمیم و تعویض لوله­های انتقال آب لزوم توجه بیشتر مهندسین و محققین به موضوع ایجاب می­نماید. امروزه بسیاری از پژوهشگران به روشهای نوین مانند برنامه ریزی ژنتیک، سیستم استنتاج فازی- عصبی، روش­های تحلیل تکاملی و شبکه عصبی مصنوعی روی آورده­اند. هدف از این تحقیق گزینش مناسب­ترین روش در برآورد نرخ شکست لوله­ها در سیستم توزیع آب شهری می­باشد تا بتواند با ارایه یک مدل کاربردی آسان تعداد شکست تقریبی لوله­ها را تخمین بزند. در این مدل­ها برای تخمین تعداد شکست از جنس، قطر، عمق ترانشه به تفکیک ماه­های سال استفاده و با یک فرآیند آموزش، عمل تخمین انجام می­گیرد. مبنای این مدل­ها استخراج روابط غیر خطی بین داده­های ورودی و خروجی شبکه و تعمیم آن در شرایط دیگر است. به منظور ارزیابی کارایی هریک از مدل­های فوق، مقادیر مشاهداتی و مقایسه آن با مقادیر محاسبه شده توسط هریک از مدل­ها از معیارهای ضریب تبیین ()، گرادیانت(GR)، رگرسیون(R) و جذر میانگین مربعات خطا () استفاده شده و قابلیت در اجرای تمامی مدل­های ورودی به سیستم شناسایی و توصیه گردید.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.