حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته مهندسی صنایع P036

 

عنوان:

تلاش برای حل مساله زمان بندی کارگاهی با مسیر یابی و برنامه ریزی فرایند انعطاف پذیر

 

تعداد صفحات: 90- تعدادکلمات: 19694

 

کلمات کلیدی:

زمان بندی، زمان بندی کارگاهی انعطاف پذیر، الگوریتم ژنتیک، چند هدفه

 

توضیحات:

زمان­بندی تولید یکی از مهم­ترین مسائل مطرح شده در زمینه برنامه ریزی در سیستم­های تولیدی است. زمان­بندی تأثیر چشم­گیری بر روی کاهش هزینه­ها، افزایش بهره­وری، رضایت­مندی مشتریان و سایر مزایای رقابتی دارد. امروزه تنوع زیاد در تقاضای مشتریان باعث ایجاد پیچیدگی فراوان در تولید شده است که این موضوع اهمیت روز افزون زمان­بندی را مشخص می­کند. یک برنامه زمان­بندی مناسب باعث افزایش استفاده از ظرفیت­ها و منابع موجود در سیستم تولیدی شده و همین امر باعث کاهش زمان مورد نیاز برای انجام کارها و در نتیجه افزایش سوددهی سازمان در محیطهای رقابتی موجود خواهد شد. مسئله زمان­­بندی تولید کارگاهی انعطاف­پذیر تعمیم یافته مسئله زمان­بندی تولید کارگاهی است که در آن هر عمل توسط مجموعه­ای از ماشین­ها قابل پردازش است و یا به طور معادل هر ماشین توانایی پردازش بیش از یک نوع عملیات را دارد. حل این مسئله منجر به بهینه شدن معیارهای مورد نیاز خواهد شد.

در این پایان­نامه یک مدل ریاضی جهت حل مسئله زمان بندی کارگاهی انعطاف پذیر ارائه شده است که اهداف مدل ارائه شده ، کمینه کردن بیشینه زمان تکمیل کارها و هزینه تولید می باشد. جهت اعتبارسنجی به مدل چند هدفه ارائه شده مسائلی در ابعاد مختلف معرفی و با استفاده از نرم افزار حل دقیق GAMS حل شده است نتایج به دست آمده صحت و اعتبار مدل مذکور را نشان می دهد. از آن­جا که مسأله مورد نظر یک مسأله NP-hard  است برای حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک استفاده شده که در این الگوریتم برای هر جواب 2 کروموزوم در نظر گرفته شده ، کروموزوم اول ماشین تخصیص داده شده به هر عمل و کروموزوم دوم توالی عملیات. پس از اعمال عملگر تقاطع و جهش بر روی کروموزوم ها، الگوریتم با شروط کمتر شدن همگرایی کروموزوم ها از حد تعیین شده و افزایش زمان اجرا بیش از حد تعیین شده متوقف می شود. نتایج حاصل نشان­دهنده کارآمدی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.