حراج!

پایان نامه کامل ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت P032

 

عنوان:

جایابی بهینه UPQC در شبکه های قدرت با هدف بهبود قابلیت اطمینان شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

تعداد صفحات: 107- تعدادکلمات: 18085

 

کلمات کلیدی:

جایابی بهینه، شبکه قدرت، الگوریتم ازدحام ذرات، UPQC

 

توضیحات:

شبکه­های توزیع دارای بارهای متنوعی­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه­ی بانک­های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­نامه، یک روش جهت جایابی UPQC در حضور بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور UPQC انجام می­گیرد. در واقع برتری اصلی این پایان­نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه­ی UPQC اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه UPQC نصب شده اغماض کرده­اند. انحراف ولتاژ به تابع تک­هدفه افزوده شده است. جهت اثبات تاثیر مدل­سازی پیشنهادی بار روی پاسخ­های مساله جایابی بهینه­ی UPQC شبکه های مد نظر  در حضور و عدم حضور UPQC شبیه سازی شده و نتیجه شاخص های قابلیت اطمینان برای مرحله قبل و بعد از جایابی UPQC برای هر دو شبکه بدست آمده است که نشان از بهبودی شاخص های قابلیت اطمینان را می دهد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.