حراج!

رساله کامل دکتری در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی T031

 

عنوان:

بررسی عددی دو بعدی نحوه عبور جریان خون از رگ مستقیم و دو شاخه با در نظر گرفتن دیواره‌های جامد صلب و انعطاف پذیر در رگ توسط روش شبکه بولتزمن

 

تعداد صفحات: 106- تعدادکلمات: 22105

کلمات کلیدی:

روش شبکه بولتزمن، جریان خون، قانون پوازی، عدد رینولدز

 

توضیحات:

عمده موارد مربوط به مرگ و میر در ایران، مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است که از بین آن‌ها مرگ مربوط به انسداد رگ‌های خون رسان به قلب، یعنی عروق کرونر شایع‌تر است. در این پایان‌نامه سعی شده است به مدل سازی جریان خون در رگ کرونر باز و مسدود به کمک روش شبکه بولتزمن پرداخته شود. روشی که در آن خون به‌صورت سیال غیر نیوتنی در نظر گرفته می‌شود. بررسی عددی در این تحقیق جامع صورت و همچنین اثر پارامترهای خاصی در نظر گرفته شده است. از این موارد می‌توان به اثر پالسی بودن جریان، ویژگی‌های هیدرودینامیکی خون، فشارخون، تنش برشی و غیره اشاره نمود. معادلات جریان درون رگ حل شده و میدان سرعت به دست آمده است. جریان خون به‌صورت پالسی در رگ ساده و به‌صورت غیر پالسی در رگ دارای انشعاب مدل شده است. در طی چندين سال تحقيق و بررسی در هيچ کدام‌یک از تحقیق‌های تئوريكي، استفاده از موج پالس جريان خون آئورت به‌عنوان شرط مرزی در حين ورود جريان خون از گرافت به ناحيه انشعاب، استفاده نشده است. جهت بررسی اثر جریان پالسی، عدد رینولدز را از 1/0 تا 5/1 تغییر می‌دهیم. همچنین صحت رابطه پوازی برای جریان خون در رگ با مطالعه تأثیر پارامترهای قطر رگ و ویسکوزیته خون بررسی گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که فشار و مقاومت دو اثر متفاوت بر میزان دبی خون داخل رگ دارند؛ به عبارتی دیگر فشار، مقدار دبی را افزایش و مقاومت جریان مقدار آن را کاهش می‌دهد. در این خصوص مطالعه بیشتر روی موضوع، یک رگ کرونری دو شاخه نیز که انتهاهای آن مسدود می‌باشد، مدل سازی شده است. نتایج این بخش نشان می‌دهد که افت فشار خون در ابتدای رگ بالاست. همچنین تغییرات فشار در نقاط مختلف رگ تا رسیدن خون به سر دوراهی زیاد است. ولی بعد از گذشتن خون از آن تقاطع، سرعت افت فشار کاهش می‌یابد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.