رساله چیست؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

این مقاله شما را با رساله دکتری آشنا می کند. رساله دکتری همان پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد است با این تفاوت که پایان نامه کارشناسی ارشد 6 واحد است و رساله دکتری 18 واحد. برای اینکه بتوانید از رساله دکتری دفاع کنید، استخراج 2 مقاله حداقل علمی-پژوهشی از آن اجباری است.

رساله دکتری از پایان نامه حجیم تر است و در آن موارد دقیق تر و علمی تری آورده می شود.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

 1. TokoPress گفت:

  Are you interested in making a living as a fashion store owner? If you are, you are definitely not alone.

  1. TokoPress گفت:

   The good thing about running a fashion store is that you have a number of different options. One of your options is your location.

   1. TokoPress گفت:

    However, it is also important to mention that many individuals are now deciding to do their shopping online; therefore, you may want to take that into consideration as well.

  2. TokoPress گفت:

   There are many individuals who choose to run a business out of a storefront location, others who choose to run an online fashion store, and others who choose to do both. If you are able to score a prime business location, it may be profitable for you to have a storefront location.

 2. TokoPress گفت:

  In the United States and all around the world for that matter, there are many individuals who dream of running and operating their own fashion store.

 3. TokoPress گفت:

  Unfortunately, many believe that dream is one that is too difficult to become a reality. Yes, it may be a little bit difficult for you to get to a successful fashion store up and running, but it is more than possible to do.

دیدگاهتان را بنویسید