نحوه ارائه مقاله کنفرانس

اگر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی باشید حتما نیاز به ارائه کنفرانس خواهید داشت. اما نحوه ارائه مقاله کنفرانس چیست؟

اگر بخواهید مقاله نویسی را شروع کنید، بهتر است از نوشتن یک مقاله کنفرانسی آغاز نمایید. کنفرانس ها معمولاً در پذیرش مقالات آسان گیرتر هستند و بسیاری از ایرادهای ویرایشی و انشایی را نادیده می گیرند. معمولاً مقالات به زبان فارسی را هم قبول می کنند.

بنابراین اگر تاکنون مقاله ننوشته اید از اینجا شروع کنید:

ابتدا سعی کنید یک مقاله فارسی بنویسید. این مقاله باید شامل چکیده، مقدمه، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، نتایج و نتیجه گیری باشد.

سعی کنید فرمت یک کنفرانس مربوط به رشته خود را پیدا کنید و مقاله را در آن قالب قرار دهید.

سعی کنید مقاله خود را ترجمه کنید و آن را در قالب انگلیسی کنفرانس قرار دهید.

اکنون اگر مقاله انگلیسی شما خوب باشد می توانید آن را به جای ارسال به کنفرانس به مجلات خارجی بفرستید.

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

  1. TokoPress گفت:

    Are you interested in revamping your wardrobe? If you are looking to update the clothing or clothing accessories that you own, you may be interested in incorporating some of the latest fashion trends into your wardrobe. If you are, you will need to find a fashion store to shop at.

  2. TokoPress گفت:

    When it comes to finding a fashion store to shop at, you have a number of different options. Before examining those options, you need to remember that fashion stores are operated in both storefront locations and online. If you are looking for an online fashion store, you may want to think about performing a standard internet search. If you are looking for a storefront store to shop at, you may want to think about visiting your local shopping mall, using your local phone book, or using online business directories.

دیدگاهتان را بنویسید