چطور شاد زندگی کنیم؟

در عصری که تقریباً همه چیز از نظر معنایی رنگ میبازند و همه کمابیش از این بی معنایی احساس رنج می کنند، آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چطور شاد زندگی کنیم؟

ارزشمندترین چیزی که زندگی می تواند به ما بدهد احساس شادی است، شادی حاصل از توانایی، بخشش، خلاقیت و از همه مهم تر عشق. بنابراین اصلاً مهم نیست در مقابل کارهایی که انجام میدهید چقدر درآمد دارید، مهم این است که آیا از کاری که انجام می دهید خوشحال هستید یا خیر.

اما شادی را از کجا می توان پیدا کرد؟

دکتر الهی قمشه ای می گفت شادی از احساس بدرد بخور بودن و کارآمدی انسان حاصل می شود. یعنی اگر انسان مسئولیت خویش را به نحو احسن انجام دهد، به خودی خود شاد خواهد بود. خوب این یک راه حل است. ولی من می خواهم راه دیگری را برایتان نشان دهم.

بهترین راه برای پیدا کردن شادی، اندیشه به تغییر است. حتی اگر این تغییر در سطح رویا و خیال هم باشد باز تاثیر دارد. سعی کنید به تغییر زندگی خود و دیگران فکر کنید. شرایط مختلف و اتفاقاتی که ممکن است برایتان بیافتد را پیش بینی کرده و برایشان راه حل بیاندیشید. حتی گاهی اوقات دست به خلاقیت زده و به تولید وسایل و اختراعات جدید فکر کنید.

این کار دو مزیت دارد، اولاً از شور و شعف کشف چیزهای جدید سود می برید، دوماً همیشه ذهن خود را آماده نگه میدارید که در شرایط ضروری و اتفاقات غیرمترقبه بهترین تصمیم را بگیرد. بسیار از افرادی که افسرده می شوند، در مواجهه با یک حادثه بسیار ناگوار که انتظارش را نداشته اند، از درون می پاشند. اینگونه نباشید. همیشه آمادگی هر اتفاقی را داشته باشید. آنگاه است که به شادی و آرمش خواهید رسید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید