چطور از پایان نامه مقاله استخراج کنیم؟

شاید شما هم تا به حال به خود گفته اید که پایان نامه من خیلی خوب است، چطور از آن یک مقاله استخراج کنم؟ این سوال بسیاری از دانشجویانی است که به ادامه تحصیل و یا اپلای گرفتن (فرار مغزها!) فکر می کنند.

حتما این نکته را در نظر داشته باشید که پایان نامه شما، یکی از قیمتی ترین دارایی های شماست چون برایش وقت و هزینه صرف کرده اید. پس تا دیر نشده، از آن بیشترین استفاده را ببرید. زیرا اگر در زمان مناسب از پایان نامه خود مقاله استخراج نکنید، ممکن است موضوع شما قدیمی شده و یا کس دیگری در آن موضوع مقاله بدهد.

اما از کجا شروع کنیم:

برای تبدیل پایان نامه خود به مقاله باید چند قسمت از آن را جدا کرده و بقیه را دور بریزید.

مقاله های مهندسی و علوم پایه نباید از 10 الی 20 صفحه بیشتر باشند. و مقالات علوم انسانی هم حداکثر 20 الی 30 صفحه می توانند باشند. بنابراین حتما سعی کنید تا می توانید قسمتهای زاید پایان نامه خود را حذف کنید.

مهم ترین بخش هایی که باید در مقاله از آنها استفاده کنید عبارتند از:

چکیده، مقدمه (قسمت پیشینه تحقیق و اشاره به مقالات و کارهای گذشته، مواد و روش ها، آزمایشات و شبیه سازی ها، نتایج و قسمت نتیجه گیری. می توانید مراجع پایان نامه خود را هم یعنی به آنهایی که می خواهید در مقاله اشاره کنید مستقیماً در مقاله کپی کنید.

اگر خواستید مقاله را به یک مجله خارجی بفرستید، قسمت های انتخابی را ترجمه به انگلیسی کنید یا بدهید مترجمان تخصصی هر رشته برایتان ترجمه کنند. حتماً فرد مترجم باید متخصص رشته شما باشد وگرنه ترجمه تحت الفظی خواهد کرد و مقاله شما رد خواهد شد.

اکنون مقاله شما برای ارسال آماده است و باید مکان مناسب برای ارسال آن را پیدا کنید. شما می توانید روش پیدا کردن مجلات خوب برای ارسال مقاله خود را در مقاله چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ پیدا کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید