پروپوزال را چطور بنویسم؟

آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که پروپوزال را چطور بنویسم؟

پروپوزال چیست و چطور باید آن را نوشت: پروپوزال یک طرح پیشنهاد از موضوعی است که ما می خواهیم در پایان نامه یا رساله خود در مورد آن تحقیق کنیم. معمولاً این پیشنهاد توسط دانشجو مطرح می­شود تا اساتیدی که قبلاً در این زمینه ها کار کرده اند تشخیص دهند که آیا موضوع پیشنهادی به درد کار کردن می خورد یا نه.

اما پروپوزال را چطور باید نوشت تا رد نشود؟ برای نوشتن یک پروپوزال خوب ابتدا مراحل زیر را طی کنید:

مرحله اول) تعداد 15 الی 20 مقاله به روز در مورد کاری که می خواهید انجام دهید پیدا کنید. اگر مقاله ای در زمینه ای که می خواهید پیدا نکردید، یا موضوع شما قدیمی است و یا عناوین را درست جستجو نمی کنید. برای سفارش مقالات می توانید از همین سایت و یا صفحه فضای مجازی bizimdoc اقدام کنید.

مرحله دوم) سعی کنید بخش هایی از این مقالات را مخصوصاً قسمت های مربوط به توضیح مساله و پیشینه تحقیق آن قسمتی که به مراجع  اشاره می کند و معمولاً در قسمت مقدمه است را ترجمه کنید.

مرحله سوم) یک یا چند نمونه پروپوزال در رشته خود پیدا کنید تا بتوانید از روی آنها قسمت های مختلف پروپوزال را پر کنید. می توانید از همین سایت نمونه فایل word پروپوزال هر رشته ای را پیدا کنید.

مرحله چهارم) قسمت فرضیات تحقیق، سوالات تحقیق و اهداف تحقیق را با نتایجی که فکر می کنید پایان نامه یا رساله شما باید به آنها برسد پر کنید.

مرحله پنجم) قسمت روش تحقیق را با روش های نمونه برداری، جامعه آماری و روش های تجزیه و تحلیل داده های خود پر کنید.

مرحله ششم) مراحل تحقیق را که شامل مطالعه کتابخانه ای، جمع آوری داده، تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتیجه گیری و نگارش پایان نامه است را به ترتیب در جدول مربوطه وارد کنید.

مرحله هفتم) آن 10 الی بیست مرجع را که در مورد کارتان پیدا کرده اید وارد پروپوزال کنید. روش آسانتر این است که از ترجمه قسمت پیشنه تحقیق یکی از همین مقالات کپی برداری کرده و آن را در قسمت پیشینه تحقیق پروپوزال خود بیاورید. سپس مراجع همان مقاله را هم به عنوان مراجع پروپوزال خود کپی کنید تا شماره های آنها تطبیق داشته باشد. این خیلی مهم است که شماره مراجع موجود در متن پروپوزال با مراجع قسمت منابع یکی باشد.

مرحله هشتم) پروپوزال را به استادتان نشان دهید، از ایرانداک پیشینه تحقیق برای عنوان انتخابی خود بگیرید. سپس پروپوزالتان را در ایران داک ثبت کنید. حتما یادتان باشد قبل از ثبت پیشینه تحقیق بگیرید تا ایرانداک مشابهت اسمی پیدا نکند. اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستید باید پروپوزال خود را در سامانه پژوهشیار هم ثبت کنید.

اکنون شما آماده هستید که پایان نامه یا رساله خودتان را شروع کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید