هدف زندگی چیست؟

ایماژها (تصور ذهنی) یا هدف زندگی چیست؟ و یا تاثیر دیدگاه افراد به زندگی در تعریف آنها از معنای زندگی چیست؟

معنا و هدف زندگی هر کس دقیقاً وابسته به دیدگاهی است که او از دنیا دارد. در این مورد تاکنون 40 دیدگاه مورد اجماع قرار گرفته است که به تدریج آنها را توضیح می­دهیم:

1) دیدگاه پرنده در قفس (دیدگاه افلاطون به دنیا): یعنی ما در این دنیا محصور و در قفس هستیم.

2) دیدگاه نی بریده شده از نیستان (دیدگاه مولانا به زندگی): یعنی ما تا به نیستان باز نگردیم خوشبخت نمی شویم.

3) دیدگاه رقصنده (دیدگاه هندی): یعنی هدف از زندگی ارائه یک رقص خوب است و برد و باخت معنایی ندارد.

4) دیدگاه بازیگر و صحنه بازی (دیدگاه حاکم بر ادبیات و هنر): یعنی باید در دنیا هنر خود را نشان دهیم.

5) دیدگاه کسی که در حال امتحان دادن است (دیدگاه ادیان ابراهیمی): خداوند اعمال نیک و بد را برای شناسایی افراد خوب از بد مورد سنجش قرار می دهد.

6) دیدگاه بازار (قرآن): دنیا بازار است و شما در مقابل پرداخت بهای زندگی پارسایانه، در آخرت خیر و نیکی کسب می کنید.

7) دیدگاه طبیعت گرایان (مادی گرایان): ما از طبیعت به وجود آمده ایم و هدفی در زندگی ما نیست.

8) دیدگاه لذت محور (دیدگاه اپیکور): ما برای کسب لذت آفریده شده ایم. هر چه لذت ماندگارتر بهتر.

برای فهم معنای زندگی باید به سه سوال پاسخ دهیم: آیا زندگی ارزش زندگی کردن دارد؟ هدف زندگی چیست؟ کارکرد یا فرآورده زندگی چیست؟

موضوع پایانی و مهم در این زمینه این است که حتماً ایماژی از زندگی که داریم، باید ایماژی امید بخش و شادی آفرین باشد. این خیلی مهم است. اگر ما از زندگی ناامید باشیم و یا از آن احساس غم کنیم، نخواهیم توانست در آن نوآوری و پیش رفت انجام دهیم.

همیشه به خدا و به خلقت امیدوار باشید…

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید