موضوع سریال ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت

موضوع سریال ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت در عصر دوم داستان های سرزمین میانه اتفاق می افتد. همانطور که می دانیم داستان کتاب های ارباب حلقه ها در عصر سوم و پس از ساخته و گم شدن حلقه یگانه اتفاق می افتد و ارباب تاریکی سائرون به دنبال حلقه است. اما در عصر دوم تازه شروع به ساختن حلقه ها می کند. عصر اول هم که زمانی است که ملکور که ارباب سائرون بود به قدرت رسید و تاریکی را درجهان گسترده کرد. البته این موضوع کتاب سیلماریلیون است.

داستان سریال با شروع شدن ساخت حلقه ها به وسیله کلبریمبور که بهترین آهنگر الف هاست شروع می شود و اینکار را با کمک سائرون انجام می دهد که خود را به شکل یک الف زیباروی درآورده است. سائرون پس از ساختن 19 حلقه به موردور باز می گردد تا حلقه یگانه را برای خود بسازد و از این طریق به کل حلقه های دیگر حکومت کند. اما سه حلقه که در ساخت آنها نقشی نداشت را هم می خواهد بنابراین با الف ها بر سر حلقه ها شروع به جنگ می کند. اما با کمک سپاه نومه نور از الف ها شکست می خورد و دستگیر آرفارازون پادشاه نومنور می شود. ولی او همچنان قدرت های اغواگرانه خود را دارد و مردم نومنور را گمراه می کند تا به سواحل الدار حمله کرده و عمر بی نهایت بدست آورند. اینکار باعث می شود که نومنور و سائرون با هم از طرف خدای ارو غرق شوند. ولی روح سائرون به سرزمین میانه بازگشته و در موردور می ماند و دوباره قوی می شود. اما دیگر نمی تواند به صورت زیبا در بیاید و شکلی ترسناک و تاریک دارد.

در نبرد نهایی علیه سائرون، گیلگالاد پادشاه الف ها و الندیل پادشاه انسان ها کشته می شوند و ایسیلدور فرزند الندیل حلقه قدرت را از دست سائرون در می آورد. ولی از بین نمی برد که باعث می شود سائرون باز هم زنده بماند.

بنابراین سریال خوبی در پیش داریم. اگر آن انتظاری که از این سریال می رود برآورده شود، آنقدر موضوع برای پرداختن و آنقدر هیجان در پیش داریم که باور کردنی نیست.

نکته مهم این است که برای دانستن داستان سریال ارباب حلقه ها شما باید پیوست الف از کتاب سوم ارباب حلقه ها (بازگشت پادشاه) را بخوانید. فیلم سازان و سازندگان سریال تنها حق استفاده از کتاب های ارباب حلقه ها و هابیت را از خانواده تالکین نویسنده این کتاب ها خریداری کرده و حق استفاده از کتاب سیلماریلیون و دیگر کتاب های تالکین را برای سریال و فیلم سازی ندارند.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید