متاورس و معنای زندگی

اول این نکته را مورد توجه قرار بدهید:

معنا نه در دست انسان غربی است و نه در دست انسان شرقی

غرب معنا را ندارد ولی یک مسیر پیدا کرده است. شرق هم معنا را ندارد ولی مانند غرب مسیری را طی نمی کند و منتظر است. و این باعث عقب ماندگی می شود.

غرب یکبار برای همیشه به دنیا باور کرده و آن را پیش میبرد و برای خود معنا میسازد.

به نظرم این مسیر به معنای اصلی نزدیک تر است.

علمای دین برای مسائلی مانند کامپیوتر و موبایل، دنیای مجازی و گناه مجازی حرفی ندارند.

برای زمانی که انسان بتواند با علم جلوی مرگ را بگیرد ندارند. برای زمانی که انسان بتواند به کرات دیگر سفر کند ندارند.

علم هم در مقابل برای زندگی پس و پیش از مرگ حرفی ندارد.

پس نه نگاه حداکثری به دین  نه به علم پاسخ است. هردو باید با هم به جلو بروند.

این سوالی است که باید از همه پرسید:

برنامه خدا برای آینده چیست؟

نه علمای دین می دانند و نه علمای علم

اما موضوع متاورس می تواند توانایی جدید برای ما در خلق دنیاهای جدید ایجاد کند. ما می توانیم با خلق این دنیاها و با کمک هوش مصنوعی کارهایی بکنیم که از قبل بسیار بیشتر به کارهایی که خدا می کرد نزدیک شویم. شاید از این طریق بتوانیم معنای زندگی را بسیار بهتر از قبل درک کنیم.

ورود به دنیاها مجازی سه بعدی مانند Mana، Horizon و … هر چند هنوز مبتدیانه و ضعیف به نظر می رسد ولی در پس خود موضوعات بسیار عجیب و جالبی می تواند بیاورد.

نکاتی که در این مورد هست:

1) موضوع ساده شدن خلق دنیاهای مجازی و اینکه هر کس برای خود دنیایی خواهد داشت.

2) موضوع جزئیات خلق دنیاهای مجازی که به ما کمک می کند بیشتر افکار خداوند را بشناسیم.

3) موضوع ارتباط خلق دنیاهای مجازی توسط ما و خلق دنیا توسط خدا (دلیل خلقت)

4) موضوع فلسفه دین و اینکه دین واقعی، گناه واقعی و ثواب واقعی چیست.

5) موضوع نامیرایی در دنیای مجازی و ایجاد هوش مصنوعی.

اما در میان این نکات هدف خلقت خدا از دنیا بسیار مهم است که می تواند هر یک موضوعات زیر باشد.

دلایلی که خداوند متعال می توانسته در خلقت دنیا داشته باشد براساس دلایلی که ما برای خلقت دنیاهای جدید داشته باشیم:

1) می خواسته در دنیایی دیگر زندگی کند

2) می خواسته تا شناخته شود یا مورد عبادت و ستایش قرار گیرد (در مورد ما صدق نمی کند؟)

3) می خواسته از ما انرژی و یا درآمدی کسب کند (رد چون فرموده است که من احتیاجی به شما ندارم)

4) می خواسته ایجاد سرگرمی برای خودش کند (رد چون فرموده شما در حد سرگرمی من نیستید)

5) اگر او در دنیایی که زندگی می کند خود را در آن یافته باشد، یعنی کس دیگری او را خلق کرده باشد، آنگاه فساد ایجاد می شد. یعنی در صورتی که خالق او، او را مورد تغییر قرار می داد، دنیای ما هم تحت تاثیر آن قرار می گرفت. اگر او برق خالق ما را بکشد، خالق ما هم مجبور است برق ما را بکشد. (الله نور اسماوات والارض)

6) موضوع هوش مصنوعی و ارتباط آن با دمیدن روح بر بدن موجودات دیگر

7) کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف

و در آخر این موضوع که ممکن است ما هر یک آواتارهایی از خالق یکتا در دنیای مجازی باشیم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید