درمان پوچی گرایی یا نهیلیسم چیست؟

نهیلیسم به معنای اعتقاد به بی معنایی و عدم وجود واقعیت در هیچ چیز است.

اما واقعاً درمان پوچی گرایی یا نهیلیسم چیست؟ و آیا درمانی برای این که می دانیم با مرگ همه چیز از بین میرود وجود دارد؟

میناکاری عشق، داروی ایرانیان برای درمان نهیلیسم است:

هانری کربن می گفت اگر درمانی برای نهیلیسم وجود داشته باشد، در عرفان ایرانی خواهد بود. ایرانی بلد است به بی معنا معنا بدهد و از هر چیزی زیبایی بیافریند. همانطور که غربی بلد است که از هر چیزی علم بسازد و علم همه چیز رادر بیاورد، ایرانی هم بلد است همه چیز را زیبا کند و از هر چیزی زیبایی درآورد. زیبایی یعنی معنا، یعنی امید، یعنی عشق.

عشق، چیزی که به هزار لذت می ارزد. غم عشق، از شادی لذت و هرزگی خوشایندتر است، چون معنا دار است. حیوانی نیست.

ایرانی بلد است زیر انداز زشت را به فرش زیبا تبدیل کند، ظرف زشت را با میناکاری زیبا کند و مهم تر از همه حرف معمولی را تبدیل به شعر زیبا کند.

معنای زندگی شاعرانگی است و شاعرانه زندگی کردن است. یعنی دنیا را خیالی زیبا دیدن.

شاعر ایرانی، دنیای زشت را زیبا جلوه می دهد به طوری که فکر می کنیم زندگی در زمان حافظ و سعدی چه زیبا بوده است. در صورتی که مطمئناً با توجه به امکانات آن زمان، زیبایی چندانی وجود نداشته است و این تخیل و زیست شاعرانه حافظ بوده است که دنیایی به این زیبای ساخته است.

پس شاعرانه و در خیال زندگی کنیم تا معنا را بیابیم.

در پایان این نکته را همیشه در ذهن داشته باشیم که:

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید